Pri týchto príznakoch okamžite volajte 155 !

Poslanie

Sme pacienti, ktorí prekonali cievnu mozgovú príhodu. Aj vďaka rýchlemu rozpoznaniu jej príznakov a okamžitej pomoci zo strany lekárov sme sa mohli vrátiť plnohodnotne do reálneho života. Vieme, aké dôležité je poznať príznaky tohto závažného ochorenia. Rovnako dôležité je dostať

Misia

Našou misiou je šíriť povedomie o príznakoch cievnej mozgovej príhody a zlepšiť manažment pacienta tak, aby mu bola čo najrýchlejšie poskytnutá adekvátna zdravotná starostlivosť v prvých hodinách po vzniku cievnej príhody. Len pacient, ktorý sa dostane sa špecializované pracovisko čo najrýchlejšie

Vízia

Na Slovensku ročne utrpí cievnu mozgovú príhodu takmer 11 tisíc ľudí. Z toho len 11% pacientom je realizovaná trombolýza (liečba, ktorá rozpúšťa krvnú zrazeninu v cieve mozgu) a približne 400 pacientom je realizovaná tzv. mechanická trombektómia (intervenčná liečba, kedy lekár špecialista mechanicky