Po roku sme opäť v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera navštívili postupne 24 miest Slovenska, kde sme v rámci kardiostánku pokračovali v kampani Čas je mozog.

Spolu so spolkom medikov sme v jednu aprílovú nedeľu trávili s návštevníkmi bratislavského nákupného centra AVION kde sme v našom stánku Čas je mozog pokračovali v edukácii návštevníkov o symptómoch cievnej mozgovej príhody a fibrilácie predsiení.

  • Svetová Asociácia fibrilácie predsiení vydala pri príležitosti Svetového týždňa povedomia o fibrilácii predsiení novú správu, v ktorej konštatujú, že fibrilácia predsiení patrí medzi najvýraznejšie zdravotné problémy sveta.

Dňa 9. novembra 2018 sa v Trnave za účasti ministerky zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD. uskutočnila I. pacientska konferencia zameraná na zlepšenie manažmentu pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou.

Cieľom kampane je upozorniť verejnosť na príznaky cievnej mozgovej mŕtvice. Toto ochorenia ročne postihne viac ako 11 tis. Slovákov a nevyhýba sa ani mladým ľudom okolo 30 roku života.

V polovici roka 2018 sme sme sa stali plnoprávnym členom Asociácie na ochranu práv pacientov.

V mesiacoch máj a jún sme v spolupráci so ZP Dôvera navštívili 24 slovenských miest, aby sme informovali ich obyvateľov o príčinách, následkoch, prevencii a rizikách kardiovaskulárnych ochorení.

Už rok beží na Slovensku kampaň Čas je mozog, ktorej cieľom je zvyšovať povedomie o cievnej mozgovej príhode.

Pri príležitosti Kongresu Slovenskej neurologickej spoločnosti sme na Hlavnej ulici v Košiciach realizovali informačnú kampaň Čas je mozog.

Po viac ako 9 mesiacoch snaženia sme knižne vydali rozsiahli informačný bedeker pre pacientov a ich rodinných príslušníkov, kde nájdu v 9 kapitolách všetky potrebné informácie týkajúce sa cievnej mozgovej príhody.

Spustili sme druhý ročník kampane Čas je mozog, ktorá je zameraná na tzv. primárnu prevenciu.